Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:353Počet mateřských škol:15
 • 0. Základní informace od 1.1.2019
 • 1. Vydávání žádostí 8. 4. – 13. 5. 2019
 • 2. Sběr žádostí 14. 5. 2019
 • 3. Vyhodnocování žádostíod 20. 5. 2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020

 

I. fáze - vydávání žádostí (8. dubna 2019 - 13. května 2019)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (14. května 2019) 

Aktuální a podrobnější informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou naleznete v jednotlivých odkazech tohoto portálu od 1. března 2019

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se týká dětí narozených do 31. 8. 2014.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2019, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
8. 4. – 13. 5. 2019
 
2.
Sběr žádostí
14. 5. 2019
 
3.
Vyhodnocování žádostí
od 20. 5. 2019

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 4/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

vyhláška ke stažení

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti dne 14. 5. 2019 do zvolené mateřské školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou,
 • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
 • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí,
 • zjednodušit administraci vedení MŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
 • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných SML,
 • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
 • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí příhlášených/přijatých na jednotlivé školy,