Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:790Počet mateřských škol:34
 • 0. Základní informace od 1.1.2020
 • 1. Vydávání žádostí 6. 4. – 11. 5. 2020
 • 2. Sběr žádostí 11. 5. - 13. 5. 2020
 • 3. Vyhodnocování žádostíod 18. 5. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

 

I. fáze - vydávání žádostí (6. dubna 2020 - 11. května 2020)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (11. až 13. května 2020 dle pokynů jednotlivých mateřských škol) 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. 8. 2015.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2020, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

 

Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky by mělo být vydáno během několika dní.

V souladu s ním bude následně aktualizován portál elektronické podpory zápisů do mateřských škol zřizovaných SML http://zapisyms.liberec.cz.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
6. 4. – 11. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
12. 5. 2020
 
3.
Vyhodnocování žádostí
od 18. 5. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

vyhláška ke stažení

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti dne 12. 5. 2020 do zvolené mateřské školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou,
 • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
 • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí,
 • zjednodušit administraci vedení MŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
 • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných SML,
 • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
 • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.