Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
3. fáze - vyhodnocování žádostí
Počet vypsaných volných míst:834Počet přijatých dětí:713
 • 0. Základní informace od 1.1.2020
 • 1. Vydávání žádostí 27. 4. – 10. 5. 2020
 • 2. Sběr žádostí 11. 5. - 13. 5. 2020
 • 3. Vyhodnocování žádostíod 18. 5. 2020

Průběžné výsledky řízení

Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1101013275

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
27. 4. – 10. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
11. 5. až 13. 5. 2020
dle pokynů ředitelů MŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
od 18. 5. 2020

 

 

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

vyhláška ke stažení

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je podání žádosti ve dnech 11. 5. až 13. 5. 2020 do zvolené mateřské školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou,
 • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
 • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí,
 • zjednodušit administraci vedení MŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
 • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných SML,
 • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
 • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.