Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:942Počet přijatých dětí:944

Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol pro rok 2021/2022

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec v roce 2021.

Podrobnější statistiky naleznete v sekci "Seznam škol".

Celkové statistiky přijímacího řízení do mateřských škol pro rok 2021

Přijaté a nepřijaté děti

Přijaté děti podle věku

Nepřijaté děti podle věku

Obecný souhrn

Počet škol: 34
Vypsaná volná místa: 942
Přihlášené děti: 1159
Přihlášené mimoliberecké děti: 54
Přijaté děti: 944
Nepřijaté děti: 193
Přijaté mimoliberecké děti: 18
Nepřijaté mimoliberecké děti: 35

Věkové rozložení

Věk dítětePřihlášených dětíMěsto LiberecVratislavice nad NisouVe spádové školeMimoliberečtí
6. letí13 ( 12 / 1 )10 ( 10 / 0 )1 ( 1 / 0 )11 ( 11 / 0 )2 ( 1 / 1 )
5. letí88 ( 79 / 6 )71 ( 70 / 0 )12 ( 7 / 3 )79 ( 77 / 0 )5 ( 2 / 3 )
4. letí135 ( 127 / 6 )112 ( 109 / 1 )16 ( 14 / 2 )126 ( 123 / 1 )7 ( 4 / 3 )
3. letí626 ( 585 / 39 )540 ( 520 / 19 )61 ( 60 / 1 )598 ( 580 / 17 )25 ( 5 / 19 )
3. letí (1.9. - 31.12.)199 ( 120 / 66 )177 ( 114 / 50 )13 ( 2 / 11 )188 ( 115 / 61 )9 ( 4 / 5 )
2. letí97 ( 21 / 74 )83 ( 19 / 62 )8 ( 0 / 8 )90 ( 19 / 69 )6 ( 2 / 4 )
1. rok1 ( 0 / 1 )1 ( 0 / 1 )0 ( 0 / 0 )1 ( 0 / 1 )0 ( 0 / 0 )
Celkem1159 ( 944 / 193 )994 ( 842 / 133 )111 ( 84 / 25 )1093 ( 925 / 149 )54 ( 18 / 35 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí )

Vícenásobné přihlášky

Počet přihlášek123456Počet dětí
90101002 ( 0 )
60010001 ( 0 )
50420006 ( 5 )
404701012 ( 12 )
30941532241274 ( 259 )
206617732230298 ( 285 )
11127286806012566 ( 544 )
Celkem129662613588131159 ( 1105 )

Poznámka: počet dětí celkem ( počet dětí ve městě )

Vícenásobné přijetí

Žádná vícenásobná žádost neblokuje místo v mateřských školách.

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých dětí:

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).  

Stejně jako v letech minulých tak vychází Liberec vstříc všem rodičům dětí s trvalým pobytem na území města, které se narodily nejpozději k  31. 8. 2018. Rodiče těch dětí, které podmínku splňují a nebyly dosud v rámci zápisu přijaty na vybrané mateřské školy, se mohou obrátit na oddělení školství (Bc. Alenu Romanopulu romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz), kde jim s řešením situace pomůžeme.