Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0
 • 0. Základní informace od 1.1.2021
 • 1. Vydávání žádostí 19. 4. – 10. 5. 2021
 • 2. Sběr žádostí 11. 5. - 13. 5. 2021
 • 3. Vyhodnocování žádostíod 17. 5. 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

 

I. fáze - vydávání žádostí (19. dubna 2021 - 10. května 2021)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (11. - 13. května 2021 dle pokynů jednotlivých mateřských škol) 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

 

 

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
19. 4. – 10. 5. 2021
 
2.
Sběr žádostí
11. 5. až 13. 5. dle pokynů ředitelů MŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
od 17. 5. 2021

 

 

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

vyhláška ke stažení

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je podání žádosti do zvolené mateřské školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou,
 • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
 • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí,
 • zjednodušit administraci vedení MŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
 • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných SML,
 • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
 • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.