Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:919Počet vydaných žádostí:1179
 • 0. Základní informace od 1.1.2021
 • 1. Vydávání žádostí 19. 4. – 10. 5. 2021
 • 2. Sběr žádostí 11. 5. - 13. 5. 2021
 • 3. Vyhodnocování žádostíod 17. 5. 2021

Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1101013275
Nemám číslo pojištěnce dítěte?

Vzhledem k aktuální situaci v ČR a v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proběhnou i letošní zápisy do MŠ ve specifickém režimu.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ na tomto portálu.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
19. 4. – 10. 5. 2021
 
2.
Sběr žádostí
11. 5. – 13. 5. dle pokynů ředitelů MŠ
 
3.
Vyhodnocování žádostí
od 17. 5. 2021

 

Vzhledem k aktuální situaci  v ČR a v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proběhnou i letošní zápisy do MŠ ve specifickém režimu. 

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ na tomto portálu.

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

vyhláška ke stažení

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věku alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je podání žádosti do zvolené mateřské školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou,
 • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
 • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • poskytnout seznamy dětí dle spádových oblastí,
 • zjednodušit administraci vedení MŠ, tisk vybraných dokumentů potřebných ke správnímu řízení,
 • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných SML,
 • poskytnout informace spádové škole o nikde nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
 • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a oddělení školství o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.