Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:11Počet mateřských škol:1

Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

Sběr vyplněných a podepsaných žádostí probíhá

V úterý 14. 5. 2019 v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
dle pokynů ředitelů jednotlivých mateřských škol.

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z mateřských škol je třeba podat žádost nejlépe osobně a předložit originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování. V případě, že podáváte žádosti do více mateřských škol, můžete s originálem žádosti odevzdat pouze kopii potvrzení o povinném očkování a originál předložit odpovědnému pracovníkovi pro ověření, že odevzdávaná kopie souhlasí s originálem. 

 

Speciální třídy v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec

 • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace (1 speciální třída)
 • Mateřská škola  "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
 • Mateřská škola  "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace  (1 speciální třída)
 • Mateřská škola,  Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (4 speciální třídy)
 • Mateřská škola,  Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (2 speciální třídy)
 • Mateřská škola  "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (1 speciální třída)

Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení.

K žádosti o přijetí je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař). 

Co si vzít s sebou?

Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit:

 • žádost o přijetí do MŠ,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).