Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:11Počet mateřských škol:1

Vydávání žádostí

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

Informaci o termínu vydávání žádostí o přijetí do mateřských škol naleznete v záložce FÁZE ZÁPISU.

V roce 2019 bude vydávání žádostí probíhat v termínu od 8. 4. 2019 do 13. 5. 2019.

Jak je možné získat žádost?

Žádost je možné získat následujícím způsobem:

 1. Elektronické vydání žádosti 
  Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách. Podrobnější informace naleznete dále v části - Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti.
 2. Vyzvednutí v mateřské škole
  Ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.
 3. Vyzvednutí na Magistrátu města Liberec, odbor školství a sociálních věcí - pro děti s trvalým pobytem na území  Liberce bez MO Vratislavice n. Nisou
  Nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (ve výše uvedeném období - pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hodin).
 4. Úrad MO Vratislavice nad Nisou (odbor kultury, školství a sportu) - pro děti s trvalým pobytem na území MO Vratislavice n. Nisou.
 5. Vyzvednutí na Magistrátu města Liberec, odbor sociální péče
  Tato možnost se týká rodin, které jsou v péči uvedeného odboru (budova Uran - zodpovědní pracovníci, kteří mají příslušnou rodinu v péči).

Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

 1. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (v případě, že jste cizinec a průkaz zdravotního pojištění nebyl vydán, použijete volbu jméno a vámi zvolené heslo).
 2. Počítač, který má:
  • Připojení k internetu.
  • Internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. (Tomuto požadavku vyhovuje nastavení úrovně zabezpečení Internet Exploreru na "Střední").
  • Prohlížeč PDF souborů.

Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?

V období vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ postupujte tímto způsobem:

 1. Navštivte úvodní stránku https://zapisyms.liberec.cz/
 2. Zadejte číslo pojištěnce svého dítěte uvedené na kartičce zdravotní pojišťovny a stiskněte tlačítko [Pokračovat].
 3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
 4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí pro zadání údajů dítěte a zákonného zástupce.
 5. Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko [Uložit žádost].
 6. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 7. Po stisku tlačítka [Upravit žádost] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Po vytištění žádosti zkontrolujte číslo žádosti (pravý horní roh stránky).

Do všech zvolených mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

Jak vytisknout žádost?

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader, Foxit Reader (jsou zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce).

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

 1. Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem žádosti (číslo v pravém horním rohu přihlášky) shodný s počtem mateřských škol, do nichž se chystáte své dítě přihlásit.
 2. Ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí. Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí do více než tří mateřských škol, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.
 3. Žádost si nechte potvrdit od praktického lékaře pro děti a dorost Vašeho dítěte.
 4. V případě, že odevzdáváte žádosti do více mateřských škol, můžete s originálem žádosti odevzdat pouze kopii potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování a originál předložíte odpovědnému pracovníkovi pro ověření, že odevzdávaná kopie souhlasí s originálem.
 5. Originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování a originál vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti odevzdáte ve zvolené mateřské škole při přebírání rozhodnutí o přijetí. Potvrzení o očkování bude založeno do spisu přijímacího řízení a vyjádření lékaře bude součástí identifikační karty dítěte mateřské školy.
 6. Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí (14. 5. 2019). Poté se řiďte pokyny pro II. fázi - sběr vyplněných žádostí.