Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:942Počet přijatých dětí:944

Vyhodnocování žádostí

Jaké údaje jsou mi přístupné?

V portálu jsou uchovány pouze údaje potřebné k výpočtu bodového hodnocení a pro automatizované generování rozhodnutí o přijetí, nepřijetí apod. Tyto údaje jsou uvedeny v hlavní horní části stránky dítěte. Jsou to údaje, které byly naposledy uloženy při generování žádosti.

Dále je na stránce uveden seznam všech škol, kam byla žádost o přijetí podána. V seznamu je pro každou školu uvedeno:

  • jaký je počet získaných bodů v této škole,
  • jaká je kapacita školy / na jaké pozici se dítě umístilo,
  • jestli se dítě umístilo v seznamu do počtu volných míst, umístilo se nad čarou,
  • jestli bylo dítě na školu přijato,
  • jestli bylo zákonným zástupcem podepsáno zpětvzetí a bylo ve škole ukončeno správní řízení,
  • jestli je zde žádost přijata s výhradou.

Hodnoty uvedené v jednotlivých školách se mohou lišit podle toho, jak byla žádost v konkrétní mateřské škole přijata.

Popis údajů v seznamu škol

Počet vydaných žádostí

- jedná se o počet všech dětí, jejichž zákonným zástupců byla vydána žádost. 

Počet podaných žádostí

- jedná se o počet všech dětí, jejichž zákonní zástupci podali žádost do mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec.

Počet přijatých dětí

- jedná se o počet dětí, jejichž zákonní zástupci přišli osobně do mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec pro rozhodnutí o přijetí a potvrdili výběr mateřské školy, kterou bude dítě navštěvovat.

Počet nepřijatých dětí

- jedná se o počet všech dětí, které se umístily "pod čarou" ve všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec, kam byla podána žádost. Jde tedy o počet neumístěných dětí.

Počet uvolněných žádostí

- jedná se o vyjádření solidarity s ostatními účastníky zápisů. Jde o počet dětí, které uvolnily místa v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec.

V závorkách je uvedeno věkové rozložení konkrétního počtu (6letí/ 5letí/ 4letí/ 3letí/ 2letí).