Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:892Počet přijatých dětí:883

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace

Adresa: 
Aloisina výšina 645/55
PSČ: 
460 15
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734397335, 604124272, 482751158
Ředitel: 
Vladimíra Jurigová
Počet volných míst:
23
Adresa poskytování vzdělání: 
Aloisina výšina 645/55
Speciální třída

Informace školy

 

Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55

„Korálky poznání  my rády máme, co si samy zkusíme, tomu  lépe porozumíme“

Mateřská škola se třemi běžnými třídami a jednou speciální třídou zaměřenou na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Posláním  školy  je vytváření   pohodového,  laskavého a inspirujícího  prostředí pro děti  i  jejich rodiče a  snaha poskytovat dětem vše, co potřebují pro zdárný přechod do základní školy.

Je pro nás důležité, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a spokojeně.

Ve výchovně  vzdělávací  činnosti  se zaměřujeme  zejména  na  prožitkové  a situační učení, kdy  děti  prakticky hledají cesty k řešení problémů na základě praktických zkušeností, dovedností a prožitků.

Školní  vzdělávací  program  s názvem   „Zdravá  abeceda“   je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a je podrobněji zaměřen na 4 oblasti, které dlouhodobě ovlivňují zdraví ( výživa, pohyb, prostředí a vnitřní pohoda).

Snažíme se, abychom naplňovali cíl naší  práce  v mateřské škole, kterým  je  připravit dítě na další životní cestu všestranně rozvinuté, tvořivé ve všech oblastech, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, odpovědné za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a zdravého životního prostředí.

Škola má statut fakultní školy pro studenty PF TUL a je mateřskou školou pro praktické vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.

Provozní doba školy od 1. září 2019  bude stanovena   od 6,00 do 17,00 hodin.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 8917988352 767.20 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
2 4264350464 766.92 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
3 4459625648 744.92 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
4 8022395648 744.90 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
5 6762187264 743.56 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
6 9541755136 714.84 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
7 9462798336 713.54 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
8 7651995136 711.64 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
9 7450563328 710.78 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
10 8521238528 710.34 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
11 4702871552 707.18 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
12 3010544128 707.14 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
13 8551372869 707.04 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
14 8690249216 705.08 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
15 2514791168 704.32 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
16 3471020838 703.92 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
17 8519639296 703.72 Speciální třída Přijatý/á
18 9783325568 702.56 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
19 9928075264 702.40 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
20 7973707529 702.22 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
21 5650328064 701.94 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
22 3422557696 700.34 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
23 2059152896 700.20 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á