Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:840Počet přijatých dětí:826

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace

Adresa: 
Aloisina výšina 645/55
PSČ: 
460 15
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734397335, 604124272, 482751158
Ředitel: 
Vladimíra Jurigová, MBA
Počet volných míst:
18
Adresa poskytování vzdělání: 
Aloisina výšina 645/55
Speciální třída

Informace školy

 

Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55

„Korálky poznání  my rády máme, co si samy zkusíme, tomu  lépe porozumíme“

Mateřská škola se třemi běžnými třídami a jednou speciální třídou zaměřenou na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Posláním  školy  je vytváření   pohodového,  laskavého a inspirujícího  prostředí pro děti  i  jejich rodiče a  snaha poskytovat dětem vše, co potřebují pro zdárný přechod do základní školy.

Je pro nás důležité, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a spokojeně.

Ve výchovně  vzdělávací  činnosti  se zaměřujeme  zejména  na  prožitkové  a situační učení, kdy  děti  prakticky hledají cesty k řešení problémů na základě praktických zkušeností, dovedností a prožitků.

Školní  vzdělávací  program  s názvem   „Zdravá  abeceda“   je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a je podrobněji zaměřen na 4 oblasti, které dlouhodobě ovlivňují zdraví ( výživa, pohyb, prostředí a vnitřní pohoda).

Snažíme se, abychom naplňovali cíl naší  práce  v mateřské škole, kterým  je  připravit dítě na další životní cestu všestranně rozvinuté, tvořivé ve všech oblastech, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, odpovědné za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a zdravého životního prostředí.

Škola má statut fakultní školy pro studenty PF TUL a je mateřskou školou pro praktické vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.

Provozní doba školy je   od 6,00 do 17,00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří budou podávat žádost k předškolnímu vzdělávání na naši mateřskou školu, aby sledovali  školní web, na kterém je  zveřejněna informace ohledně podávání žádostí na MŠ Korálek  - potvrzení lékaře o očkování dítěte.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3062599682 766.24 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
2 2194604032 763.60 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
3 3028485129 762.10 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
4 5445704962 761.06 Speciální třída Přijatý/á
5 4044918784 712.74 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
6 4848024064 712.26 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
7 4178492928 711.10 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
8 3386842112 704.24 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
9 9231114245 704.20 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
10 7262268672 703.82 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
11 6588304482 703.10 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
12 8095132169 702.54 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
13 9557173766 702.32 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
14 2745802496 701.88 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
15 5073428736 701.64 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
16 6926849024 701.56 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
17 3321086976 700.22 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
18 4469550088 655.52 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á