Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace

Adresa: 
Aloisina výšina 645/55
PSČ: 
460 15
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734397335, 604124272, 482751158
Ředitel: 
Vladimíra Jurigová, MBA
Adresa poskytování vzdělání: 
Aloisina výšina 645/55
Speciální třída

Informace školy

 

Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55

„Korálky poznání  my rády máme, co si samy zkusíme, tomu  lépe porozumíme“

Mateřská škola se třemi běžnými třídami a jednou speciální třídou zaměřenou na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Posláním  školy  je vytváření   pohodového,  laskavého a inspirujícího  prostředí pro děti  i  jejich rodiče a  snaha poskytovat dětem vše, co potřebují pro zdárný přechod do základní školy.

Je pro nás důležité, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a spokojeně.

Ve výchovně  vzdělávací  činnosti  se zaměřujeme  zejména  na  prožitkové  a situační učení, kdy  děti  prakticky hledají cesty k řešení problémů na základě praktických zkušeností, dovedností a prožitků.

Školní  vzdělávací  program  s názvem   „Zdravá  abeceda“   je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a je podrobněji zaměřen na 4 oblasti, které dlouhodobě ovlivňují zdraví ( výživa, pohyb, prostředí a vnitřní pohoda).

Snažíme se, abychom naplňovali cíl naší  práce  v mateřské škole, kterým  je  připravit dítě na další životní cestu všestranně rozvinuté, tvořivé ve všech oblastech, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, odpovědné za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a zdravého životního prostředí.

Škola má statut fakultní školy pro studenty PF TUL a je mateřskou školou pro praktické vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.

Provozní doba školy je   od 6,00 do 17,00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří budou podávat žádost k předškolnímu vzdělávání na naši mateřskou školu, aby sledovali  školní web, na kterém je  zveřejněna informace ohledně podávání žádostí na MŠ Korálek  - potvrzení lékaře o očkování dítěte.