Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:942Počet přijatých dětí:948

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace

Adresa: 
Aloisina výšina 645/55
PSČ: 
460 15
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734397335, 604124272, 482751158
Ředitel: 
Vladimíra Jurigová, MBA
Počet volných míst:
22
Adresa poskytování vzdělání: 
Aloisina výšina 645/55
Speciální třída

Informace školy

 

Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55 , Škola podporující zdraví. 

 

„Korálky poznání  my rády máme, co si samy zkusíme, tomu  lépe porozumíme“

Mateřská škola se třemi běžnými třídami a jednou speciální třídou zaměřenou na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Posláním  školy  je vytváření   pohodového,  laskavého a inspirujícího  prostředí pro děti  i  jejich rodiče a  snaha poskytovat dětem vše, co potřebují pro zdárný přechod do základní školy.

Je pro nás důležité, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a spokojeně.

Ve výchovně  vzdělávací  činnosti  se zaměřujeme  zejména  na  prožitkové  a situační učení, kdy  děti   hledají cesty k řešení problémů na základě praktických zkušeností, dovedností a prožitků.

Školní  vzdělávací  program  s náznem "Kurikulum školy podporují zdraví"   je vytvořen v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání . MŠ Korálek získlala statut  Škola podporující zdraví a je zařazena do sitě škol v ČR, které  se zaměřují ny výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu. Součástí školy je  Zdravá školní jídelna.

Snažíme se, abychom naplňovali cíl naší  práce  v mateřské škole, kterým  je  připravit dítě na další životní cestu všestranně rozvinuté, tvořivé ve všech oblastech, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, odpovědné za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a zdravého životního prostředí.

Škola má statut fakultní školy pro studenty PF TUL a je mateřskou školou pro praktické vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.

Provozní doba školy je   od 6,00 do 17,00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří budou podávat žádost k předškolnímu vzdělávání na naši mateřskou školu, aby sledovali  školní web, na kterém je  zveřejněna informace ohledně podávání žádostí na MŠ Korálek , informace k  potvrzení lékaře a o očkování dítěte. Dále pak Informace o přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Korálek. Žádost o přijetí do MŠ Korálek můžete zaslat poštou, nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy, či oskenovanou meilem. ZKONTROLUJTE SI KOMPLLETNOST a SPRÁVNOST  VYPLNÉNÍ a PODPISY!  Chybou se bude registrace do systému prodlužovat. Žádost můžete přinést i osobně, společně si zkontrolujeme  a ihned zadáme do systému. Pro dodržování bezpečnostních opatření  při osobním předání žádosti si rezervujte váš termín na níže uvedeném odkazu.  Termíny doručení žádostí jsou 11.5. - 13.5.2021.

https://www.supersaas.cz/schedule/MS_Koralek/Z%C3%A1pis_do_M%C5%A0

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3122153472 762.50 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
2 8597705376 760.06 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
3 4151742208 742.58 Speciální třída Přijatý/á
4 2575034368 741.78 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
5 7108349448 712.64 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
6 6410365444 710.28 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
7 8280233676 706.52 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
8 3432861696 705.76 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
9 6606853028 705.62 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
10 3383748864 705.62 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
11 1257142512 704.64 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
12 7312422272 704.38 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
13 4338789376 704.16 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
14 7908085763 703.24 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
15 4271072768 703.18 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
16 2243033088 702.92 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
17 2977364484 702.54 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
18 4326127488 702.36 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
19 9354124818 700.86 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
20 5221241856 700.78 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
21 9265532165 700.62 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á
22 7892047616 666.96 Aloisina výšina 645/55 Přijatý/á