Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:892Počet přijatých dětí:883

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Adresa: 
Matoušova 468/12
PSČ: 
460 07
Městská část:
Liberec
Telefon: 
486 162 310, 702 064 806
Ředitel: 
Mgr. Janků Michaela
Počet volných míst:
20
Adresa poskytování vzdělání: 
Matoušova 468
Speciální třídy

Informace školy

Mateřská škola má jednu běžnou heterogenní třídu pro 24 dětí a dvě heterogenní třídy speciální pro 12 a 14 dětí. Do speciálních tříd přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které doporučí školské poradenské zařízení. Jedná se o děti s narušenou komunikační schopností, s poruchami smyslovými, s poruchami chování a učení. Ve speciálních třídách pracují učitelky s kvalifikací speciální pedagog.

Posláním naší mateřské školy je citlivým a rodinným přístupem podporovat individuální rozvoj každého dítěte se zaměřením rozvíjení tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí, vychovat samostatné osobnosti se základy pravidel slušného chování, upevňovat u dětí základní životní hodnoty a mezilidské vztahy, kvalitně připravit budoucí školáky na vstup do ZŠ.

Mateřská škola se nachází v centru města Liberce v krásné secesní vile, která je přizpůsobena chodu a provozu mateřské školy. Interiér budovy dětem navozuje příjemné domácí prostředí, kde se mohou cítit jako doma u maminky.

K tomu přizpůsobujeme i styl a charakter vzdělávání, kterým se snažíme o vytvoření rodinného prostředí.

Provozní doba od 6:30 do 16:30 hodin.

 

  • PIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD: 14. května 2019
  • ZÁPIS DO BĚŽNÝCH TŘÍD: 14. května 2019

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 9199016961 786.62 Speciální třídy Přijatý/á
2 5987480832 784.68 Speciální třídy Přijatý/á
3 5137815808 760.06 Speciální třídy Přijatý/á
4 3076364992 742.76 Speciální třídy Přijatý/á
5 4052098569 741.14 Speciální třídy Přijatý/á
6 5799201472 707.12 Speciální třídy Přijatý/á
7 3321187843 705.12 Matoušova 468 Přijatý/á
8 4284212736 705.04 Matoušova 468 Přijatý/á
9 8417483527 704.76 Matoušova 468 Přijatý/á
10 9904152832 702.18 Matoušova 468 Přijatý/á
11 6624421376 701.10 Matoušova 468 Přijatý/á
12 5622404096 666.50 Matoušova 468 Přijatý/á
13 5344939008 655.00 Matoušova 468 Přijatý/á
14 2035698432 654.92 Matoušova 468 Přijatý/á
15 2334280323 584.86 Speciální třídy Přijatý/á
16 7843104768 413.92 Speciální třídy Přijatý/á