Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:11Počet mateřských škol:1

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Adresa: 
Matoušova 468/12
PSČ: 
460 07
Městská část:
Liberec
Telefon: 
486 162 310, 702 064 806
Ředitel: 
Mgr. Janků Michaela
Adresa poskytování vzdělání: 
Matoušova 468
Speciální třídy

Informace školy

Mateřská škola má jednu běžnou heterogenní třídu pro 24 dětí a dvě heterogenní třídy speciální pro 12 a 14 dětí. Do speciálních tříd přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které doporučí školské poradenské zařízení. Jedná se o děti s narušenou komunikační schopností, s poruchami smyslovými, s poruchami chování a učení. Ve speciálních třídách pracují učitelky s kvalifikací speciální pedagog.

Posláním naší mateřské školy je citlivým a rodinným přístupem podporovat individuální rozvoj každého dítěte se zaměřením rozvíjení tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí, vychovat samostatné osobnosti se základy pravidel slušného chování, upevňovat u dětí základní životní hodnoty a mezilidské vztahy, kvalitně připravit budoucí školáky na vstup do ZŠ.

Mateřská škola se nachází v centru města Liberce v krásné secesní vile, která je přizpůsobena chodu a provozu mateřské školy. Interiér budovy dětem navozuje příjemné domácí prostředí, kde se mohou cítit jako doma u maminky.

K tomu přizpůsobujeme i styl a charakter vzdělávání, kterým se snažíme o vytvoření rodinného prostředí.

Provozní doba od 6:30 do 16:30 hodin.

 

  • PIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD: 14. května 2019
  • ZÁPIS DO BĚŽNÝCH TŘÍD: 14. května 2019