Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:840Počet přijatých dětí:826

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Adresa: 
Matoušova 468/12
PSČ: 
460 07
Městská část:
Liberec
Telefon: 
486 162 310, 702 064 806
Ředitel: 
Mgr. Janků Michaela
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
Matoušova 468
Speciální třídy

Informace školy

Mateřská škola má jednu běžnou heterogenní třídu pro 24 dětí a dvě heterogenní třídy speciální pro 12 dětí. Do speciálních tříd přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které doporučí školské poradenské zařízení. Jedná se především o děti s narušenou komunikační schopností, s vývojovými poruchami a s poruchami chování. Ve speciálních třídách pracují učitelky s odbornou kvalifikací speciální pedagog, logopedický asistent.

Posláním naší mateřské školy je citlivým a rodinným přístupem podporovat individuální rozvoj každého dítěte se zaměřením rozvíjení tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí, vychovat samostatné osobnosti se základy pravidel slušného chování, upevňovat u dětí základní životní hodnoty a mezilidské vztahy, kvalitně připravit budoucí školáky na vstup do ZŠ.

Mateřská škola se nachází v centru města Liberce v krásné secesní vile, která je přizpůsobena chodu a provozu mateřské školy. Interiér budovy dětem navozuje příjemné domácí prostředí, kde se mohou cítit jako doma u maminky.

K tomu přizpůsobujeme i styl a charakter vzdělávání, kterým se snažíme o vytvoření rodinného prostředí.

Provozní doba od 6:30 do 16:30 hodin.

 

  • PIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD: 12. května 2020
  • ZÁPIS DO BĚŽNÝCH TŘÍD: 12. května 2020

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 3510232576 776.32 Speciální třídy Přijatý/á
2 2474487168 762.62 Speciální třídy Přijatý/á
3 2624001281 760.80 Matoušova 468 Přijatý/á
4 2924449792 745.66 Matoušova 468 Přijatý/á
5 9764191104 742.10 Matoušova 468 Přijatý/á
6 3400808969 741.42 Speciální třídy Přijatý/á
7 8109004887 741.24 Matoušova 468 Přijatý/á
8 2842411264 710.80 Matoušova 468 Přijatý/á
9 5343316486 710.38 Matoušova 468 Přijatý/á
10 6947917312 700.30 Matoušova 468 Přijatý/á
11 6836623367 656.20 Matoušova 468 Přijatý/á