Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:892Počet přijatých dětí:883

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Adresa: 
Stará 107, Liberec 33 MACHNÍN
PSČ: 
460 01
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734 358 154
E-mail: 
ms18.lbc@gmail.com
Ředitel: 
PaedDr. JANA KUBÍČKOVÁ
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Informace školy

Mateřská škola v Machníně je od 1.9.2016 odloučeným pracovištěm a součástí Mateřské školy Stromovka  285/1. Nachází se  v krásném klidném venkovském prostředí na cyklostezce do Hrádku nad Nisou , v blízkosti je les, řeka a louka s domácími zvířaty. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin .

Mateřská škola je umístěna ve starší vile, která prošla vnitřní modernizací - jsou zde nové toalety a umývárny, nová šatna a vybavení nábytkem. Součástí je rozlehlá zahrada s pískovištěm , houpačkami , průlezkami, lanovým parkem. 

V mateřské škole jsou dvě třídy - v přízemí je třída pro 24 mladších dětí. V 1.patře je třída pro 14 předškoláků  a starší děti . O děti pečují 3 kvalifikované učitelky , MŠ má vlastní kuchyň s novým vybavením. Metodický kabinet je stále inovován a aktualizován, třídy jsou vybaveny moderními učebními pomůckami.

Metodicky je výchovněvzdělávací činnost v souladu s filozofií Mš Stromovka  a ŠVP " Čtyři dlaně "  aneb  " Všude učíme se jenom od toho, koho máme rádi ". Program je založen na respektování individuálních potřeb dětí  a vytváření kladných pocitových vazeb mezi zaměstnanci, rodinou a dětmi  za účelem efektivního vzdělávání. ŠVP podporuje přirozenou volbu činností z bohaté motivační nabídky se zřetelem k respektování dohodnutých pravidel . 

V průběhu školního roku jsou děti cíleně vzdělávány ve všech  oblastech předškolního vzdělávání v rámci Rámcového vzděláávacího programu v tématických třídních vzdělávácích plánech - Kamarád, Drak, Panenka, Dárek, Vločka, Zvoneček , Sluníčko, Beruška, Miminko, Potůček . Činnost je obohacována mimořádnými akcemi - pravidelná divadelní představení v MŠ, dílničky s rodiči, karneval, Mikulášská nadíllka, velikonoční hra, vánoční besídky, Den Země, vitamínová sportovní olympiáda,  výlety, exkurze  a jiné . 

 Mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou - pracovištěm  v Heřmánkově ulici , kam děti docházejí  pravidelně do tělocvičny  a Spolkem občanů Machnína.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE : 

Vzhledem k HAVÁRII na vodovodním potrubí dne 25.3.2019 probíhá od 1.4.2019 DOČASNĚ  provoz v náhradních prostorách ZŠ Heřmánkova v Machníně a v sídle Stromovka 285/1. Protože zatím nevíme , kdy budou závady odstraněny, nemůžeme  nyní Den otevřených dveří nabídnout.  Informace o zápisu na školní rok 2019/2020 jsou vyvěšeny na dveřích mateřské školy od 13.4.2019 a najdete je na www.skolkastromovka.cz  v sekci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 8113513472 763.50 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
2 9683234176 751.88 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
3 3706222592 747.00 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
4 8160240768 741.22 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
5 2601857024 707.30 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
6 2656006144 706.32 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
7 2042969636 704.80 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
8 4417389768 703.48 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
9 4095553024 703.48 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
10 2932092928 702.48 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á
11 8480570048 702.12 odloučené pracoviště Machnín - Stará 107 Přijatý/á