Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Adresa: 
Stará 107, Liberec 33 MACHNÍN
PSČ: 
460 01
Městská část:
Liberec
Telefon: 
734 358 154
E-mail: 
ms18.lbc@gmail.com
Ředitel: 
PaedDr. JANA KUBÍČKOVÁ
Adresa poskytování vzdělání: 
odloučené pracoviště Machnín - Stará 107

Informace školy

Mateřská škola v Machníně je od 1.9.2016 odloučeným pracovištěm a součástí Mateřské školy Stromovka  285/1. Nachází se  v krásném klidném venkovském prostředí na cyklostezce do Hrádku nad Nisou , v blízkosti je les, řeka a louka s domácími zvířaty. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin .

Mateřská škola je umístěna ve starší vile, která prošla vnitřní modernizací - jsou zde nové toalety a umývárny, nová šatna a vybavení nábytkem. Součástí je rozlehlá zahrada s pískovištěm , houpačkami , průlezkami, lanovým parkem. 

V mateřské škole jsou dvě třídy - v přízemí je třída pro 24 mladších dětí. V 1.patře je třída pro 14 předškoláků  a starší děti . O děti pečují 3 kvalifikované učitelky , MŠ má vlastní kuchyň s novým vybavením. Metodický kabinet je stále inovován a aktualizován, třídy jsou vybaveny moderními učebními pomůckami.

Metodicky je výchovněvzdělávací činnost v souladu s filozofií Mš Stromovka  a ŠVP " Čtyři dlaně "  aneb  " Všude učíme se jenom od toho, koho máme rádi ". Program je založen na respektování individuálních potřeb dětí  a vytváření kladných pocitových vazeb mezi zaměstnanci, rodinou a dětmi  za účelem efektivního vzdělávání. ŠVP podporuje přirozenou volbu činností z bohaté motivační nabídky se zřetelem k respektování dohodnutých pravidel . 

V průběhu školního roku jsou děti cíleně vzdělávány ve všech  oblastech předškolního vzdělávání v rámci Rámcového vzdělávacího programu v tématických třídních vzdělávácích plánech - Kamarád, Drak, Panenka, Dárek, Vločka, Zvoneček , Sluníčko, Beruška, Miminko, Potůček . Činnost je obohacována mimořádnými akcemi - pravidelná divadelní představení v MŠ, dílničky s rodiči, karneval, Mikulášská nadíllka, velikonoční hra, vánoční besídky, Den Země, vitamínová sportovní olympiáda,  výlety, exkurze  a jiné . 

Starší děti jsou v rámci environmentální výchovy zapojovány do pěstitelských činností na zahradě. 

Mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou - pracovištěm  v Heřmánkově ulici , kam děti docházejí  pravidelně do tělocvičny  a Spolkem občanů Machnína.