Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:840Počet přijatých dětí:826

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace

Adresa: 
U Školky 67
PSČ: 
460 08
Městská část:
Liberec
Telefon: 
482 771 067
E-mail: 
ms32.lbc@volny.cz
Ředitel: 
Bc. Pavla Chundelová
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
U Školky 67

Informace školy

Jsme mateřská škola rodinného typu umístěná v klidném prostředí v lokalitě Horní Hanychov. Naším posláním je vzdělávat a vychovávat zdravé, veselé, všestranné dítě se zaměřením na jeho individuální potřeby. Prostředí naší MŠ nabízí klidnou, bezpečnou atmosféru. Vstřícný a empatický personál se stará o zájmy a potřeby dětí a rodičů. Kapacita školy je 60 dětí. Děti jsou rozděleny ve třech třídách dle věku. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP ,,Život dětí pod Ještědem". Den otevřených dveří se pro rok 2020 nekoná. Důvodem je uzavření MŠ. Provozní doba od 6.30 hodin - 16.30 hodin. Mateřská škola ustanovuje termín 5. 5. 2020 od 9.00 hod 15.00hod...pro rodiče, kteří si nemohou z nějakého důvodu vytisknout přihlášku. V tento termín mohou rodiče volat na tel. číslo: 776 484 483 a po domluvě s ředitelkou školy, jim přihlášku vytiskneme a tentýž den si ji v MŠ Pod Ještědem rodiče vyzvednou. Po převzetí přihlášky je nutné přihlášku potvrdit od pediatra, že je dítě řádně očkováno. Sběr přihlášek přihlášek proběhne od 11. 5. - 13. 5. 2020. MŠ preferuje osobní doručení do schránky MŠ. Další informace naleznete na webových stránkách školy.

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 9286804484 790.28 U Školky 67 Přijatý/á
2 5442613761 765.30 U Školky 67 Přijatý/á
3 5307520256 763.18 U Školky 67 Přijatý/á
4 2712849664 746.60 U Školky 67 Přijatý/á
5 3378700890 745.48 U Školky 67 Přijatý/á
6 6697505792 742.30 U Školky 67 Přijatý/á
7 9246195275 741.38 U Školky 67 Přijatý/á
8 9751877568 741.24 U Školky 67 Přijatý/á
9 2543130624 740.54 U Školky 67 Přijatý/á
10 2397098368 740.14 U Školky 67 Přijatý/á
11 9800752128 717.28 U Školky 67 Přijatý/á
12 9930095365 717.14 U Školky 67 Přijatý/á
13 9447565568 716.60 U Školky 67 Přijatý/á
14 7042111104 716.28 U Školky 67 Přijatý/á
15 6796323712 711.42 U Školky 67 Přijatý/á
16 5365457408 706.92 U Školky 67 Přijatý/á
17 6349527049 706.66 U Školky 67 Přijatý/á
18 9948700416 706.30 U Školky 67 Přijatý/á
19 8494336128 706.06 U Školky 67 Přijatý/á
20 3627642885 705.80 U Školky 67 Přijatý/á
21 2743555845 705.68 U Školky 67 Přijatý/á