Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace

Adresa: 
U Školky 67
PSČ: 
460 08
Městská část:
Liberec
Telefon: 
482 771 067
E-mail: 
ms32.lbc@volny.cz
Ředitel: 
Bc. Pavla Chundelová
Adresa poskytování vzdělání: 
U Školky 67

Informace školy

Jsme mateřská škola rodinného typu umístěná v klidném prostředí v lokalitě Horní Hanychov. Naším posláním je vzdělávat a vychovávat zdravé, veselé, všestranné dítě se zaměřením na jeho individuální potřeby. Prostředí naší MŠ nabízí klidnou, bezpečnou atmosféru. Vstřícný a empatický personál se stará o zájmy a potřeby dětí a rodičů. Kapacita školy je 60 dětí. Děti jsou rozděleny ve třech třídách dle věku. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP ,,Život dětí pod Ještědem". Den otevřených dveří se pro rok 2020 nekoná. Důvodem je uzavření MŠ. Provozní doba od 6.30 hodin - 16.30 hodin. Mateřská škola ustanovuje termín 5. 5. 2020 od 9.00 hod 15.00hod...pro rodiče, kteří si nemohou z nějakého důvodu vytisknout přihlášku. V tento termín mohou rodiče volat na tel. číslo: 776 484 483 a po domluvě s ředitelkou školy, jim přihlášku vytiskneme a tentýž den si ji v MŠ Pod Ještědem rodiče vyzvednou. Po převzetí přihlášky je nutné přihlášku potvrdit od pediatra, že je dítě řádně očkováno. Sběr přihlášek přihlášek proběhne od 11. 5. - 13. 5. 2020. MŠ preferuje osobní doručení do schránky MŠ. Další informace naleznete na webových stránkách školy.