Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:11Počet mateřských škol:1

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace

Adresa: 
Strakonická 211
PSČ: 
460 07
Městská část:
Liberec
Telefon: 
48 515 15 92
E-mail: 
ms62.lbc@volny.cz
Ředitel: 
Jana Najmanová
Adresa poskytování vzdělání: 
Strakonická 211

Informace školy

Mateřská škola je panelového typu.  Ve dvou dvoupodlažních pavilonech jsou 4 třídy, které jsou rozdělené podle věku. Vždy dvě paní učitelky si vedou svou třídu / 25 dětí/ po celé 3 /4/ roky.

Každý rok děti společně s učitelkami mění třídu, která je přizpůsobena velikostí nábytku, hračkami a pomůlckami jejich věku.

MŠ má k dispozici velkou zahradu, která umožńuje dostatečný pohyb pro všech 100 dětí.

 

Na školní rok 2019/2020 máme volných 30míst, z toho 8 u předškoláků - třída Medvědů / nástavba/.

 

Provoz mateřské školy na školní rok   2019/2020  zůstává od 6,30 hod.  do  16,30 hod.