Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:11Počet mateřských škol:1

Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace

Adresa: 
Bezová 274
PSČ: 
460 01
Městská část:
Liberec
Telefon: 
485122672
E-mail: 
ms17.lbc@volny.cz
Ředitel: 
Eva Tichá
Adresa poskytování vzdělání: 
Bezová 274

Informace školy

Mateřská škola pavilonového typu , bezbariérový přístup , se dvěmi zahradami , s pěti třídami běžného typu .

Třídy jsou rozděleny podle věku . Mateřská škola má zajištěnou logopedickou péči  - logopedický kroužek ve spolupráci s klinickou logopedkou , bezplatné kroužky ( pěvecký , keramický , výtvarný  ). Rozvoj tělesného pohybu je zajišťován ve spolupráci se ZŠ Vrchlického ( pravidelná cvičení ).

MŠ se pravidelně zúčastňuje lyžařského výcviku a cylokursu, přehlídky Kytička písniček . Má vlastní kuchyni se zaměřením na zdravou výživu ve spolupráci s KHS LK a certifikovaného poradce pro zdravou výživu . Provoz mateřské školy je ve školním roce 2019 - 2020 6.30 - 16.30 hodin, výše školného pro školní rok 2019-2020 je 654,- Kč.

Datum vydávání žádostí pro přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání je stanoven na období 8.4.2019 - 13.5.2019 . Časové údaje budou k dispozici na webových stránkách .

Přibližný počet volných míst cca 30.