Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace

Adresa: 
Křižanská 80
PSČ: 
460 10
Městská část:
Liberec
Telefon: 
604299077
Ředitel: 
Ing. Radek Vystrčil
Adresa poskytování vzdělání: 
Švermova 100

Informace školy

Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace je od 1. 12. 2019 nástupnickou organizací Mateřské školy "Pastelka".

V současné situaci prochází MŠ celkovou rekonstrukcí. Po dobu rekonstrukce jsou děti rozděleny do dvou budov:

Celková kapacita MŠ je 56 dětí, tj. 28 děti na každém pracovišti. 

Do ZŠ Ostašov jsou přednostně umístěny děti, které mají povinnou předškolní docházku z důvodů náročnější organizace (docházení do školní jídelny).  

Snažíme se, aby sourozenci byli vždy umístěni společně na stejné budově. 

 

Předpokládaný konec rekonstrukce – jaro 2021. Po rekonstrukci budou děti v nové MŠ rozděleny do tříd podle věku. Kapacita bude navýšena o 39 míst a vznikne nová třída pro děti od 2 do 3 let.  Předpokládá se, že poté (leden 2021) dojde k dodatečnému zápisu na volná místa. Vše bude poté upřesněno na webu MŠ. 

V průběhu školního roku jsou děti cíleně vzdělávány ve všech oblastech předškolního vzdělávání v rámci Rámcového vzdělávacího programu "Začít spolu". Činnost je obohacována mimořádnými akcemi - pravidelná divadelní představení v MŠ, dílničky s rodiči, karneval, Mikulášská nadílka, Velikonoční hledání pokladu, čarodějnice, Vánoční besídky, Den Země,  výlety, exkurze  a jiné .

Mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou, kam předškolní děti docházejí pravidelně do tělocvičny a účastní se společných akcí. 

Doba provozu od 1.9.2019: 6,30 - 16,30 hodin.